ESTUDIS DE VIABILITAT I ESTUDIS DE MERCAT

No hem de confondre els estudis de viabilitat econòmica i els estudis d’opinió i mercat, encara que tots dos deuen anar de la mà generalment per a encertar a l’obrir un negoci.

D’una forma basta podem definir els estudis de viabilitat econòmica com una modelització del balanç econòmic d’una companyia efectuat a mitjà o llarg termini (5, 10 o 20 anys segons el tipus de companyia i inversió). Normalment els estudis de viabilitat econòmica es realitzen abans de l’obertura d’una empresa per comprovar el seu possible èxit o preveure el seu fracàs. En efecte, consisteix a quantificar totes les partides de despeses possibles que tindrà l’empresa i els ingressos dels quals disposarà traçant-los en el temps per poder preveure les diferents taxes de retornada de les inversions realitzades.

Lògicament les despeses que una empresa tindria es poden quantificar d’una manera bastant exacta, el problema resideix en calcular els ingressos, i és ací on entren els estudis quantitatius d’opinió i mercat. Generalment precisarem d’enquestes per calcular la demanda que generarà el futur negoci, producte, servei… i preveure així els ingressos que s’imputaran a aquest estudi de viabilitat econòmica.

Els estudis de viabilitat econòmica moltes vegades pateixen d’estimacions poc fidedignes en l’apartat d’ingressos, encara que és cert que realitzant un estudi de viabilitat econòmica ja és un pas important, atès que ocasionalment amb la mera observació es poden arribar a conclusions molt encertades. Per posar un exemple real, un client d’investratègia volia obrir una tenda de veles en una galeria comercial. El marge de benefici de les veles era de menys de 0,5 euros i l’estudi de viabilitat estimava que feien falta vendre 2.500 veles a la setmana per garantir un equilibri entre ingressos i despeses. En aquest cas només quantificant el nombre de persones que passaven per la galeria comercial (contant les persones que passen per dia, distingint entre setmana i cap de setmana) es va poder comprovar que era impossible arribar a aquesta xifra de venda, atès que no passaven tantes persones per la galeria comercial en una setmana. L’estudi en ser una observació quantitativa var resultar molt econòmic i alhora va permetre la presa d’una decisió encertada gràcies a l’estudi de viabilitat econòmica. Ara bé, generalment les coses no són tan fàcils, i en molts casos l’observació no és suficient i es fa necessari realitzar enquestes de diferent índole (a residents, visitants i fins i tot turistes) per quantificar demandes generals i incorporar-les a l’estudi de viabilitat.

Existeixen empreses i professionals molt especialitzats en aquests estudis de viabilitat econòmica; Investratègia no realitza aquests estudis, però compta amb col·laboradors molt solvents en aquest camp. Si bé és cert que en alguns organismes públics, com en les agències de desenvolupament local, es presta aquest servei de forma gratuïta, encara que lògicament no en la mateixa profunditat que quan els realitza una empresa o professional especialitzat.

En conclusió els estudis de viabilitat econòmica són eines molt encertades per dirimir si una inversió serà rendible a mitjà o llarg termini, però necessiten generalment d’un suport dels estudis d’opinió i mercat per al càlcul de la demanda real.

Uso de cookies de investrategia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

Cerrar aviso cookies