ELS ESTUDIS DE MERCAT EN L’OBERTURA D’UN NEGOCI

En determinats sectors d’activitat, existeix normativa legal que obliga a la realització d’estudis de mercat per evitar desequilibris entre oferta i demanda, per exemple en la implantació de supermercats i hipermercats, centres comercials tancats…

És cert també que qualsevol empresa que desitja iniciar la seva activitat hauria de realitzar un estudi de mercat, però, al llarg de la nostra trajectòria professional, hem pogut comprovar que una bona part de les persones físiques i empreses que contacten amb la nostra companyia sol·licitant un estudi d’opinió i mercat, per garantir l’obertura i subsistència de l’empresa, no ho necessiten.

Per tant, ens veiem obligats a respondre a la pregunta: quan és necessari fer un estudi de mercats en l’obertura d’un negoci? Lògicament el disposar d’informació contrastada i fiable sempre és positiu en la presa de decisions empresarials, i els estudis de viabilitat econòmica juntament amb els de opinió i mercat ens poden garantir la subsistència d’una empresa i per tant la inversió realitzada. No obstant això, la realització d’enquestes, censos i altres treballs de camp implementats ad hoc fa, en alguns casos, que el cost dels estudis esdevinga elevat i no sigua recomanable el realitzar-los.

Per posar un exemple, si un professional pretén obrir un negoci on la inversió és mínima: assegurances, despeses de lloguer en un establiment de reduïda grandària, subministrament elèctric, subministrament d’aigua… el més lògic és que en lloc de realitzar un estudi de mercat obriga el negoci i prove de subsistir (mètode prova-error), atès que amb la inversió que suposaria realitzar l’estudi podria cobrir les despeses d’un llarg període de temps. Si per contra, aquest mateix empresari té altres despeses extraordinàries com la renovació o compra del local, compra de mercaderia i magatzematge de la mateixa, compra de vehicles de transport… en aquest cas sí que seria recomanable fer un estudi de mercat que, d’una banda, li garanteixi si existeix suficient demanda per a la subsistència de la seua empresa, i per una altra, li oriente cap al posicionament que ha d’adoptar, li descobreixi els esculls que es trobarà, identifique els nínxols de mercat existents i un llarg etcètera d’informació que li permeta una perfecta adaptació a les demandes del mercat.

En definitiva el criteri que determina la necessitat o no d’un estudi de mercat en l’obertura d’un negoci és per descomptat el quocient entre el volum de la inversió i el cost previst de l’estudi de mercat.

Uso de cookies de investrategia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

Cerrar aviso cookies