966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts
Imagen 1
2 imagen 1

Investratègia, empresa d'estudi de mercat i opinió

En un mercat cada vegada més dinàmic i competitiu, la recerca resulta decisiva per a la teua organització, proporcionant-te un coneixement contrastat del teu entorn que permet consolidar estratègies que redunden en el benefici de la teua organització. A través dels mètodes i tècniques més eficaces, Investratègia t'ofereix un servei especialitzat de consultoria quantitativa de recerca social i de mercat.

Imagen 2
2 imagen 2

Especialistes en la recerca quantitativa i en assessorament

Des dels seus començaments en 1999, Investratègia ha experimentat un procés d'especialització que l'ha portat a centrar-se en estudis quantitatius i en l'assessorament en recerca en les seues fases.

  • 1999: Obrim les nostres portes com una empresa d'estudis de mercat i màrqueting
  • 2001: Eliminem el màrqueting de la nostra cartera de serveis
  • 2008: Ens traslladem a les noves oficines del Carrer Capelletes
  • 2010: Ens especialitzem en estudis quantitatius
  • 2015: Integrem les eines CAPI, CATI i CAWI en un sol programari
  • 2020: Ampliem els nostres serveis amb l'assessorament en recerca