966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Clima laboral

Tornar

Un dels majors grups d'interés de qualsevol organització és la seua plantilla. Els treballadors satisfets i alineats amb l'organització ofereixen un alt rendiment i valor afegit a la companyia. Atreure i retenir el talent és un objectiu essencial de qualsevol organització, la qual cosa precisa irremeiablement de l'anàlisi del clima laboral.

 • Percepció del clima laboral en general.
 • Satisfacció amb el lloc de treball.
 • Valoració de les característiques del treball.
 • Identificació dels elements essencials per a l'empleat.
 • Avaluació de les relacions amb els companys i els seus responsables.
 • Xarxa de suport, supervisió i formació.
 • Evolució en el temps.
 • Motivacions, iniciativa, reconeixement i responsabilitat.
 • Desig de canvi i promoció.
 • Comunicació i informació.
 • Valoració de l'empresa o de l’organització.
 • Alineació amb els valors de l'empresa o l’organització.