966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Igualtat i Dona

Tornar

Els avanços en la igualtat entre homes i dones no són homogenis en tots els àmbits demogràfics, geogràfics ni socials, en conseqüència, analitzar la situació de les dones en una localitat concreta és un aspecte essencial per als responsables municipals d'aquestes àrees:

 • Composició de la llar i distribució de càrregues familiars.
 • Dona i mercat laboral.
 • El treball de reproducció social.
 • Conciliació familiar i professional.
 • Dona i formació.
 • Temps lliure i oci.
 • Denúncies per maltractament, violència oculta, condicionants...
 • Repercussió social del maltractament.
 • Ajudes a les dones maltractades.
 • Satisfacció de la dona en general.
 • Dona i salut física i psicològica.
 • Participació de dona.