966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Mobilitat i transport

Tornar

Els estudis de la mobilitat identifiquen els desplaçaments de la població, informació essencial per a diferents eines de gestió municipal, com els PMUS.

 • Quantificació dels desplaçaments.
 • Identificació de les zones d'origen i de destinació.
 • Motivacions que generen els diferents moviments.
 • Perfils de viatgers i la seua quantificació.
 • Franges horàries.
 • Durada del trajecte.
 • Mitjans de transport emprats.
 • Infraestructures d'intercanvi modal.
 • Zones d'aparcament.
 • Recorreguts concrets.
 • Matrius orige-desti.