966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Nous productes i serveis

Tornar

El llançament d'un nou producte o servei, així com la seua modificació o diversificació, no estan exempts d'incertesa: Serà acceptat pels nostres clients? I pels clients de la competència? A quin preu es comercialitzarà? Quina quantitat vendrem cada exercici? Quins efectes produeix sobre la imatge de la nostra organització? Podrem conèixer les contestacions d'aquestes i altres preguntes amb els estudis de nous productes i serveis:

  • Quantificació de la demanda latent de productes i serveis.
  • Mesurament de la demanda desanimada de productes i serveis.
  • Aparcaments, habitatges, béns comercials o industrials, serveis, mitjans de transport...
  • Acceptació i probabilitat d'ús.
  • Identificació de qualitats (atributs) i febleses.
  • Llindars de preus i flexibilitat de la demanda.
  • Anàlisi de la competència i dels productes i serveis substitutius.
  • Elecció entre diferents alternatives propostes.
  • Comparació d'alternatives amb el producte actual.