966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Seguiment i impacte d'esdeveniments

Tornar

Els esdeveniments de tota mena (esportius, festius, comercials...) generen un impacte econòmic directe, indirecte i induït en els entorns que els acullen, a més dels efectes sobre la imatge d'aquests. Aquests aspectes han de ser analitzats per a optimitzar aquestes actuacions i adaptar-les perfectament a les necessitats dels usuaris:

Anàlisi del públic assistent:

 • Avaluació de servei, accessos, aparcaments, oferta, organització, gastronomia...
 • Perfils d'usuaris i tipologies.
 • Motivacions d'assistència.
 • Canal de coneixement de l'esdeveniment.
 • Transport fins a l'esdeveniment i estada.
 • Despesa realitzada en l'esdeveniment i impacte econòmic per partides.
 • Identificació d'espònsors.
 • Aspectes a millorar i preferències.
 • Assistència a altres esdeveniments similars.

Valoració dels expositors (si existeixen):

 • Valoració d'estand o de la zona d'exposició.
 • Avaluació de serveis, organització, accessos, zones de càrrega i descarrega...
 • Adequació i posició.
 • Llindars de preus.