966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Turístics

Tornar

Tres estats d'opinió han de ser investigats en l'àmbit turístic:

Monitoratge de l'ocupació turística:

 • Ocupació dels establiments turístics.
 • Classificació per tipologies, nacionalitats...

Estudis de la demanda turística:

 • Perfils sociodemogràfics i econòmics dels turistes.
 • Tipologia d'allotjament i el seu format de reserva.
 • Composició i grandària del grup de viatge.
 • Transport emprat i format de reserva.
 • Caracterització de l'estada: durada, freqüència...
 • Motivacions de visita.
 • Posicionament del destí i de la competència (Mapa factorial).
 • Imatge del destí.
 • Serveis pre i postvenda.
 • Anàlisi de la destinació turística intel·ligent (DTI).
 • Caracterització dels turistes (Anàlisis Clúster).

Estudis d'oferta turística (per a DTI):

 • Composició de l'oferta i caracterització de les activitats turístiques.
 • Perfil de l'empresa i dels responsables d'aquestes.
 • Grau d'adaptació tecnològica i digitalització.
 • Personal especialitzat en digitalització i desenvolupament de continguts.
 • Tecnologies utilitzades.
 • Actuacions i certificacions en qualitat, sostenibilitat i resiliència.