966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Investratègia participa en les taules de treball de l’últim Networking Enrédate de Benidorm

Tornar

L’organització del Networking Enrrédate de Benidorm, on participava INVATUR, la Regidoria de Foment, Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Benidorm, el CEEI i JOVEMPA Marina Baixa, va considerar convenient convidar a Investratègia per dirigir una taula de treball que portés per títol: Estudis de Mercat; dins de les taules sobre gestió empresarial denominades com: Menús para innovar.

La taula de treball va ser dirigida pel nostre director tècnic Toni Marquès, i es van inscriure a la mateixa un bon nombre d’emprenedors que volien aproximar-se a la Investigació de mercats i conèixer, de primera mà, com aquesta disciplina podria aportar-los valor als seus incipients negocis.

En el desenvolupament de la mateixa, es va realitzar una descripció dels tipus de dades que s’utilitzen en la Investigació de mercats (primaris vs. secundaris) així com de les tècniques quantitatives i qualitatives, aprofundint en les més comunament utilitzades: les enquestes (telefòniques i personals), les dinàmiques de grup, les entrevistes en profunditat, les pseudocompres, l’observació quantitativa i qualitativa, amén dels test projectius. Es van explicar els avantatges i inconvenients de les diverses tècniques, esmentant especialment les enquestes autocomplimentables i les realitzades per Internet. També es va efectuar una succinta descripció de les tipologies de mostreig (tant els probabilístics com els no probabilístics), així com de les regles bàsiques de creació i tancament de qüestionaris.

En les diverses explicacions Toni Marquès va utilitzar d’exemples reals, esdevinguts a Investratègia, perquè els emprenedors pogueren entendre més fàcil i gràficament l’abast d’aquests treballs, sempre salvaguardant el secret professional dels clients d’Investratègia, nomenant únicament el sector en el qual treballa cada empresa posada com a exemple, evitant així citar la marca concreta.