966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Mesures d’Investratègia davant l’avanç del Coronavirus Covid-19

Tornar

Des d’Investratègia conscients de la necessitat de reduir el risc de contagi del COVID-19 i de protegir la salut, tant dels nostres clients com dels nostres treballadors i proveïdors, decidim suspendre les enquestes i les reunions presencials, mantenint les enquestes telefòniques, online, els teballs tècnics i les reunions per videoconfèrencia, o qualsevol mitjà telemàtic.

Així queden suspeses les següents activitats:

  • Els treballs de camp que es realitzen mitjançant entrevistes personals (CAPI).
  • Les visites i reunions presencials en les nostres oficines, tant amb clients com amb proveïdors.
  • Els desplaçaments dels nostres tècnics a les oficines dels nostres clients i proveïdors.

Investratègia és una empresa versàtil i tecnològica, i davant la previsió d’aquesta situació, hem incorporat el teletreball tant per als nostres tècnics, com per als nostres enquestadors telefònics. En aquest últim cas, ens hem adaptat tecnològicament per a poder realitzar i supervisar a distància les enquestes telefòniques (mitjançant la visualització de l’emplenament de les enquestes i la realització d’escoltes als enquestadors en les seues llars), mantenint els nostres estàndards de qualitat. Per tant, la nostra activitat no para i a la vegada evitem propagar el contagi d’aquest virus, continuant així:

  • Els treballs de camp realitzats mitjançant enquestes telefòniques (CATI).
  • Els treballs de camp efectuats per internet i amb panells digitals (CAWI).
  • Les reunions amb els nostres clients i proveïdors, que s’efectuaran sols per videoconferència, podent compartir pantalles i documents, i per tant, realitzar la reunió amb total normalitat.
  • Els treballs tècnics, que es desenvolupen mitjançant la modalitat de teletreball.