966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Reactivació de les enquestes personals Capi amb mesures extraordinàries de seguretat

Tornar

Des d'Investratègia reactivem els treballs camp amb enquestes personals CAPI, prenent les mesures de seguretat necessàries davant el Covid-19, per garantir la seguretat i la participació, tant dels entrevistats com dels entrevistadors.

Des d'Investratègia som conscients de l'increment de les necessitats d'informació de les empreses i els organismes públics, en aquests moments on els hàbits, les preferències i les opinions dels ciutadans estan canviant ràpidament i adaptant-se a la convivència amb el COVID-19.

En aquest context, les enquestes telefòniques i online, que realitzem des d'Investratègia, contribueixen a reduir el risc de contagi, i seguint les recomanacions d'ESOMAR, en el document Impact of social distancing protocols on conducting research during COVID-19 crisis, continuaran sent metodologies essencials en la nostra actual oferta de serveis. Tot i això, en l'estudi de determinats universos (turistes, usuaris i compradors de productes i serveis d'escassa penetració global, visitants…) es fa convenient la utilització d'enquestes personals CAPI.

En conseqüència, des d'Investigació , reactivem les enquestes CAPI, amb especials mesures de seguretat per garantir la salut, tant dels enquestadors com dels enquestats, i oferir prou confiança a l'entrevistat per assegurar-ne la participació i la representativitat:

Elements de seguretat de l'entrevistador: màscares, guants, gels de desinfecció, identificació, tauletes i elements de desinfecció de les tauletes.

Protocol d'actuació per garantir la participació: presentació prèvia a l'enquestat dels elements de seguretat de l'enquestador , elements de seguretat per cedir a l'enquestat (en cas de no disposar-ne), protocols de rebuig dels elements de seguretat, possibilitat d'autoompliment a Tablet prèviament desinfectada i seguiment de l'emplenament de l'enquesta a la distància de seguretat.