966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Enquestes Personals CAPI

Tornar

Les enquestes personals CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) són aquelles emplenades mitjançant tablets on l'enquestador i enquestat es troben cara a cara. Dins d'aquest tipus d'enquestes trobem diverses variants: porta a porta o a casa, a punts estratègics, a centres de treball o una combinació de les anteriors.

Els principals avantatges resideixen en el seu elevat índex de respostes, la qualitat de les contestacions obtingudes (perquè la seua veracitat és molt elevada i registra poques respostes evasives), la seua capacitat d'arribar a tota la població (garantint així la representativitat de la mostra), que obté dades de control directes, evita les influències externes, permet controlar de manera molt efectiva el nombre d'enquestes realitzades i les seues quotes o segmentacions, i a més, permet realitzar qüestionaris de major extensió així com mostrar informació audiovisual (fotos, vídeos, taules, mapes, etc.).

Cal destacar que, com a elements de control, els avenços tecnològics li afegeixen l'extra que també permeten registrar la geolocalització exacta en què s'ha efectuat l'enquesta, així com donar les respostes en format d'àudios de veu, per assegurar-se que els enquestadors fan la seua feina correctament.

D'altra banda, entre els seus principals inconvenients trobem: el preu, més elevat en comparació amb altres tipus d'enquestes (pel desplaçament dels enquestadors, les dietes, hores de treball, etc.), la poca flexibilitat que té l'entrevistat (ha de respondre en el moment de l'entrevista), la possible influència indirecta que puga tenir l'entrevistador (especialment en els casos en què l'enquestat no entenga la pregunta que se li fa), la dificultat logística que implica (quan es treballa amb un objecte d'estudi molt dispers geogràficament), la necessitat de control d'enquestadors (ja que aquests estan fora de l'oficina i del control directe dels supervisors) i el temps que tarda a realitzar-se (més elevat que en les altres tipologies d'enquesta).

En resum, les enquestes CAPI són una de les millors modalitats d'enquestació que existeixen especialment davant estudis poblacionals així com d'esdeveniments, permetent aconseguir informació d'alta qualitat.