966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Enquestes telefòniques CATI

Tornar

Les enquestes telefòniques CATI, (Computer-Assisted Telephone Interviewing) són un dels tipus d'enquesta més coneguts, realitzats a través del telèfon o mòbil, i que destaquen per:

 • El seu notable índex de respostes: superior a les enquestes en línia encara que inferior a les personals.
 • Evita influències externes a les respostes: ja que l'enquestador parla directament amb l'enquestat i pot controlar l'entorn.
 • Obté dades de control directes i verificables: permeten controlar quotes, segmentacions, etc.
 • Solen ser més econòmiques que altres modalitats com l'enquesta personal.
 • Es fan en un període de temps reduït.
 • Aconsegueixen accedir a persones ocupades i són molt efectives en estudis B2B.
 • La dispersió geogràfica de l'objecte d'estudi no és cap problema.
 • No deformen les respostes per la forma de lectura de les preguntes.
 • Obtenen un nivell de sinceritat superior a les enquestes en línia.
 • Els enquestadors estan molt controlats, ja que se situen a les mateixes sales que els supervisors, els quals poden punxar la seua línia i controlar la feina que està fent l'enquestador i la seua manera d'emplenar l'enquesta.

Per contra, les enquestes telefòniques compten amb els desavantatges següents:

 • No desincentiven les respostes evasives.
 • L'extensió del qüestionari ha de ser reduïda, podent no tenir prou temps a preguntar tot allò que cal.
 • No arriben a tota la població en estudis generals: ja que no hi ha marcs mostrals prou representatius, especialment a partir dels diferents reglaments de protecció de dades i per la proliferació dels mòbils.
 • Únicament es poden complementar amb àudios: no poden fer servir material de suport com fotos, vídeos, taules, etc.
 • L'enquestat té poca flexibilitat per emplenar el qüestionari: ha de ser en el moment de la trucada o posposar-la en una nova cita telefònica.
 • S'exerceix una petita influència en les respostes de l'enquestat.

Resumidament, són molt recomanables especialment en estudis de clústers empresarials, ja que la dispersió no l'afecta i es pot contactar en successives cites amb la unitat última d'estudi, sense incórrer en massa costos. Per això, també és molt recomanable a estudis de satisfacció de clients, sempre que la base de dades de clients estiga correctament informada. La qualitat de les respostes és superior a les enquestes CAWI.