966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

Comercials i d'hàbits de consum

Tornar

Els hàbits de consum han sofert canvis importants en els últims anys, especialment amb la universalització de la compra en línia i l'aparició de noves tipologies de compradors. Els comerços han de tenir una gran capacitat d'adaptació a les demandes dels consumidors i apostar per l'especialització, la modernització, la professionalització, la prestació de serveis cada vegada més avançats, la qualitat, la diferenciació, el coneixement del producte i l'atenció i tracte del client. En conseqüència, els estudis sobre l'oferta i la demanda comercial, així com els d'hàbits de compra es fan imprescindibles:

 • Quotes de mercat segons insígnies i tipologies.
 • Freqüència i hàbits de compra.
 • Motivacions de compra.
 • Elecció de l'establiment o de la marca.
 • Canals de compra i compra en línia.
 • Despesa realitzada (retenció vs. fugida de la despesa).
 • Balanç comercial (despesa captable-comercialitzable).
 • Identificació d'excessos o defectes en el mercat.
 • MIX comercial recomanable.
 • Directoris o censos comercials (Subvencionable).
 • GIS comercial (geoespacialització en planimetria).
 • Impacte de grans equipaments comercials.
 • Anàlisis de competència.