966 493 392 EspBienvenidos / ValBenvinguts

El Mercat Municipal de Mutxamel a ple rendiment a partir de l'estudi d'Investrategia

Tornar

El trasllat de l'antic mercat municipal a l'edifici de l'antic Col·legi El Salvador de Mutxamel ja s'ha fet efectiu. L'Ajuntament va contractar a Investrategia per a la realització d'un estudi de la situació de partida i les necessitats actuals i futures, del Mercat Municipal de Mutxamel, per a determinar les inversions i accions a desenvolupar en el mateix i aconseguir un funcionament viable, sense noves inversions a mitjà termini, una vegada traslladat el mercat al nou edifici.

Es van realitzar 206 enquestes personals CAPI a usuaris del Mercat Municipal de Mutxamel mitjançant un mostreig aleatori estratificat per dia de la setmana amb afixació proporcional que analitzava els hàbits de compra dels usuaris d'aquest equipament, així com les valoracions i imatge que tenien de l'anterior mercat i del nou edifici. A més de censar les activitats emplaçades a 100 metres de radi de la ubicació del nou Mercat Municipal de Mutxamel, també efectuarem observacions tècniques del mercat, recollirem dades secundàries i vam dur a terme una anàlisi del projecte arquitectònic del nou edifici.

En el projecte hem comptat amb la inestimable col·laboració l'Agent de Desenvolupament Local del M.I. Ajuntament de Mutxamel. L'estudi es va presentar davant els comerciants del Mercat Municipal.